Hermann Nitsch

Viyana Aksiyonizmi’nin kurucularından Hermann Nitsch’in Orgien Mysterien Theater adını verdiği dini ayinleri andıran aksiyonlarında; geleneğe dönüşmüş bir modern sanat ritüelini sürdürüyor. Nitsch; bedeni kan, çıplaklık ve şiddet bağlamında bir yandan kutsarken, bir yandan da modernist beden politikalarına eleştirel bir yaklaşım getiriyor. İnsan özüne dağılmış şiddeti tüm duyulara aktarırken Nitsch, güncel sanatın hayvansılık (animalism) ve toplumsal cinsiyet gibi belli başlı pek çok teması ile performans sanatı ve happening’ler gibi başlıca mecralarına öncülük ediyor. İlk çağ ritüellerini andıran performanslarında sanatçı, geleneksel dramanın “mış gibi” etkisinden uzakta, hem merkezi (bedeni) hem de periferik (izleyici ve sahneyi var eden) tüm etmenleri içine alan; görülen, koklanabilen, duyulabilen ve hissedilebilen bir gerçeklik ortaya koyuyor. Nitsch, Orgien Mysterien Theater‘ın yanı sıra; gerçekleştirdiği Boya Aksiyonları neticesinde ortaya çıkan resimleriyle izleyicinin zihninde; renklerin ve onların zihinlerde yarattığı tüm imgelerin birlikte var olduğu yeni bir zemin yaratıyor.

Hermann Nitsch’in (d.1938, Viyana) seçilmiş solo ve grup sergileri arasında, Stedelijk van Abbemuseum, Eindhoven (1983); documenta (1972, 1983); Villa Pignatelli, Napoli (1987);  Raiffeisenhalle, Frankfurt (1994); Musée d’Art et d’Historie, Lüksemburg (1997); Kiscelli Museum, Budapeşte (1999); Palais Liechtenstein, Viyana (1999); Incubate Festival, Tilburg, Hollanda (2009); Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Viyana (2010);  Musée d’Art Moderne, St. Etienne (2010); Museo Nitsch, Napoli (2008, 2010); Strukturen, Leopold Museum, Viyana (2011); In vivo Hermann Nitsch, Centre Pompidou, Paris (2012); Fondació Joan Miró, Barcelona (2012); Moderna Museet, Stockholm (2012); Flesh and blood, Museum on the Seam, İsrail (2013); Arena, Nitsch Museum, Mistelbach (2008, 2011, 2014); Vienese Actionism, Hauser & Wirth, New York (2014); Aktionsmalerei, Dirimart, İstanbul (2009, 2014); Theatermuseum, Viyana (2015); Memorial Against the Wall, Çanakkale, Türkiye (2015) yer almaktadır. Hermann Nitsch yaşamını ve çalışmalarını Viyana’da sürdürmektedir.

SEÇİLMİŞ İŞLER
İsimsiz
İsimsiz
İsimsiz
İsimsiz
İsimsiz
İsimsiz
SERGİLER
Hermann Nitsch
Hermann Nitsch
HERMANN NİTSCH
13 Şubat 2014 - 08 Mart 2014 | Dirimart Nişantaşı
YAYINLAR
Hermann Nitsch
Hermann Nitsch
Hermann Nitsch
Hermann Nitsch
Hermann Nitsch
Hermann Nitsch
Hermann Nitsch
Hermann Nitsch
Das Origien Mysterien Theater