RES YAYINLARI
RES Art World / World Art

RES Art World / World Art

RES Art World / World Art [RES Sanat Dünyası / Dünya Sanatı] pek çok önde gelen yazar, sanatçı ve küratörün de katkılarıyla 2007 yılında yayımlanmaya başladı.

Dirimart tarafından yılda iki kez İngilizce olarak yayınlanan ve bütünleşik bir yaklaşımı benimseyen RES, çağdaş sanat gündemini ele alırken, sanatçılar, galeri sahipleri, yazarlar, küratörler, koleksiyonerler de dâhil, sanat dünyasının bütün oyuncularını içine alan bir bakış açısı geliştirmemiz gerektiğini savunuyor. İçinde sergi ve kitap eleştirilerinin röportaj ve makalelerin yer aldığı İstanbullu, genç ve ticari amaç gütmeyen bir yayın olan RES’in çok geniş bir ses, renk ve boyut yelpazesiyle, alanında yepyeni kapılar açacağını umuyoruz.

RES Yayınları Dirimart’ın bir alt markasıdır. İngilizce RES Art World/World Art dergisinin yanı sıra, sanat kuramı, eleştiri ve anı gibi türlerde Türkçe çeviri ve telif kitaplar yayımlamaktadır.

RES KİTAPLARI
Durmadurmadurmadurma

Durmadurmadurmadurma

Sinema ve Sanat, Bir Aşk Hikayesi

Sinema ve Sanat, Bir Aşk Hikayesi

Leo Castelli ve Çevresi

Leo Castelli ve Çevresi

Fahrelnissa Zeid: İç Dünyaların Ressamı

Fahrelnissa Zeid: İç Dünyaların Ressamı

ESKİ RES SAYILARI
No.11 Kasım 2014

No.11 Kasım 2014

No.10 Ağustos 2013

No.10 Ağustos 2013

No.9 Kasım 2012

No.9 Kasım 2012

No.8 Kasım 2011

No.8 Kasım 2011

No.7 Haziran 2011

No.7 Haziran 2011

No.6 Kasım 2010

No.6 Kasım 2010

No.5 Mart 2010

No.5 Mart 2010

No.4 Eylül 2009

No.4 Eylül 2009

No.3 Mayıs 2009

No.3 Mayıs 2009

No.2 Mayıs 2008

No.2 Mayıs 2008

No.1 Eylül 2007

No.1 Eylül 2007