İrin / Discharge
30 Ocak 2013–25 Şubat 2013 | Dirimart

Halil Vurucuoğlu

Halil Vurucuoğlu insan düşüncesini demokratikleştirmekten uzak olan medyanın görünür diline eleştiride bulunuyor. Sanatçı, serginin çıkış noktasının, ana haber bültenlerinde trajik bir olayın ardından, sansasyonelizme dayanan ve değeri olmayan haberlere yönelinmesinin bireyin özgür iradesi üzerindeki felç edici etkilerinden duyduğu rahatsızlık olduğunu vurguluyor.