RES YAYINLARI
RES Art World / World Art

RES Art World / World Art [RES Sanat Dünyası / Dünya Sanatı] pek çok önde gelen yazar, sanatçı ve küratörün de katkılarıyla 2007 yılında yayımlanmaya başladı.

Dirimart tarafından yılda iki kez İngilizce olarak yayınlanan ve bütünleşik bir yaklaşımı benimseyen RES, çağdaş sanat gündemini ele alırken, sanatçılar, galeri sahipleri, yazarlar, küratörler, koleksiyonerler de dâhil, sanat dünyasının bütün oyuncularını içine alan bir bakış açısı geliştirmemiz gerektiğini savunuyor. İçinde sergi ve kitap eleştirilerinin röportaj ve makalelerin yer aldığı İstanbullu, genç ve ticari amaç gütmeyen bir yayın olan RES’in çok geniş bir ses, renk ve boyut yelpazesiyle, alanında yepyeni kapılar açacağını umuyoruz.

RES Yayınları Dirimart’ın bir alt markasıdır. İngilizce RES Art World/World Art dergisinin yanı sıra, sanat kuramı, eleştiri ve anı gibi türlerde Türkçe çeviri ve telif kitaplar yayımlamaktadır.

RES KİTAPLARI
Durmadurmadurmadurma
Sinema ve Sanat, Bir Aşk Hikayesi
ESKİ RES SAYILARI
No.11 Kasım 2014
No.10 Ağustos 2013
No.9 Kasım 2012
No.8 Kasım 2011
No.7 Haziran 2011
No.6 Kasım 2010
No.5 Mart 2010
No.4 Eylül 2009
No.3 Mayıs 2009
No.2 Mayıs 2008
No.1 Eylül 2007