NEWS

Suda Hayat

1970, tuval üzerine yağlıboya, 92 x 73 cm