NEWS

Hind Nasser

1970-80’ler, tuval üzerine yağlıboya, 95,5 x 75 cm