NEWS

Melike Abasıyanık Kurtiç on her exhibition titled Hidden in the Details

Melike Abasıyanık Kurtiç talks about her exhibition titled “Hidden in the “Details”in this interview with Ayşegül Sönmez. Don’t forget to take a look Sanatatak.

Bir Melike Kurtiç sergisi üzerine