NEWS

Untitled

Jiří Georg Dokoupil, Soap-lye and pigments on canvas, 200 × 145 cm