NEWS

Melike Abasıyanık Kurtiç, Ayrıntı’da Gizli Olan sergisini anlatıyor.

Melike Abasıyanık Kurtiç’in “Ayrıntıda Gizli Olan” başlıklı sergisi ile ilgili röportajı Sanatatak’ta okuyabilirsiniz.

Bir Melike Kurtiç sergisi üzerine