NEWS

Mynemosyne’in Hazine Sandıkları

Sanat tarihçi Uwe Fleckner ile Sarkis’in birlikte hazırladıkları Mnemosyne’in Hazine Sandıkları: Platon’dan Derrida’ya Bellek kuramı üzerine metinler, ilk kez Türkçe olarak, Umur Yayınları tarafından AYNA sergisiyle eşzamanlı yayımlandı. Kitaba Dirimart’ta ulaşabilirsiniz.