NEWS

Sarah Morris: Sawdust and Tinsel

New Orleans Çağdaş Sanatlar Merkezi (CAC), Sarah Morris’in Sawdust and Tinsel sergisine hazırlanıyor. Küratörlüğünü CAC’de Helis Vakfı Görsel Sanatlar Baş Küratörü Andrea Andersson’un üstlendiği sergi, sanatçının çağdaş kentlerin mitolojilerini işlediği resimlerini, eskizlerini ve filmlerini, New Orleans’ın üç yüzüncü yılı bağlamında bir araya getiriyor. Sergi, 17 Haziran’a kadar gezilebilir.