NEWS

Nasan Tur Arter'de

Nasan Tur’un Police Paintings (2014) adlı serisinden bir yapıtı, Arter’de Emre Baykal küratörlüğünde gerçekleştirilen Tedbir başlıklı karma sergide yer alıyor. Sergi, çoğu kez izleyicinin tanık olmadığı hazırlık ve müzakere süreçlerini; kültürel, ideolojik, hiyerarşik ve ekonomik bağlamların şekillendirdiği güç dinamiklerinin yanı sıra, sanatın kendine özgü zaaf, hassasiyet ve kırılganlıklarını konu ediniyor. Tedbir, 3 Haziran‘dan
itibaren görülebilir.