NEWS

Komet: Resimler/Yazılar kitabı çıktı

İki ciltten oluşan sergi kataloğu, 11 Kasım–12 Aralık 2021 tarihleri arasında Dirimar’ta gerçekleşen Komet’in Resim Sergisi kapsamında yayımlanmıştır. Resimler başlıklı birinci cilt, Komet’in sergi kapsamında gösterilen, ağırlıklı olarak son iki yılda yaptığı resimleriyle detaylarını içeriyor. Sergi ve kitapta yer alan 2010–15 dönemine ait altı Alto Modern resmi sanatçının son dönem resimleriyle diyalog halinde sunuluyor. Yazılar başlıklı ikinci ciltse, Komet’in sanatının son yirmi yılını irdeleyen on metni bir araya getiren bir derleme. Kitaba galeriden veya bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.