NEWS

Turks, Jews, and Other Germans in Contemporary Art yayımlandı

Almanya’daki çokkültürlü görsel sanat üretimini  otuzdan fazla sanatçı üzerinden ele alan Turks, Jews, and Other Germans in Contemporary art MIT yayınlarından çıktı. Başlığı Peter Gay’in 1977 tarihinde bir araya getirilen derleme makalelerinden oluşan Freud, Jews, and Other Germans‘ı anımsatan kitap, aynı şekilde Alman kültüründeki “biz“ ve “onlar“ fikrine karşı duruyor. Kitap, çalışmalarını Almanya’da sürdüren Özlem Günyol-Mustafa Kunt ve Nasan Tur’un sanatsal pratiklerini de ele alıyor.