Entang Wiharso
Anlatılmamış Hikaye
08 Ekim 2015–07 Kasım 2015 | Dirimart Nişantaşı

Entang Wiharso

“Sanatım yoluyla konuşma ve katılmadığım şeylere direnme gücüne sahip oluyorum – geleneksel düşünce, gücün kötüye kullanımı ve öteki adaletsizlikler.”

Ashley Bickerton’un Entang Wiharso röportajından alıntı

Artasiapasific sayı 87, Mart/Nisan, 2014

Wiharso’nun çalışmalarında sanatçının kişisel deneyimleri, ülkesi Endonezya’nın hakim sosyopolitik koşullarının dikkatli bir incelemesi ile bir araya gelerek izleyici karşısına çıkıyor. Pop Art ve Sürrealizm’in yardımlarıyla Wiharso’nun zihinsel gerginlik alegorilerinden ırk,din ve etnik köken üzerine kurulu karmaşık politik sistemlerin kalbinde yer alan histeri, kara mizah ve hiciv gibi ruh halleri yayılıyor. Wiharso’nun çatışmalar, rüyalar ve trajediler kaynaklı problemleri ele alan alaycı işleri Primitivizm’i hayata dahil etmek adına yerel motifler ile uluslararası sloganlar, işaretler, can alıcı kelimeler ve özlü sözleri bir araya getiriyor.

 

 

SEÇİLMİŞ İŞLER
The Untold Stories No.1
The Untold Stories No.1
Expanded Dream No.2
Expanded Dream No.2
Second Skin and Second Landscape
Second Skin and Second Landscape
The Untold Stories No.3
The Untold Stories No.3
GÖRSELLER