Âbidin Elderoğlu
Başka Ayın Yaratılışı
18 Ocak 2018–29 Nisan 2018 | Dirimart Nişantaşı

Âbidin Elderoğlu
Âbidin Elderoğlu

Dirimart, Âbidin Elderoğlu’nun kişisel sergisine ilk kez ev sahipliği edeceğini bildirmekten mutluluk duyar. Sergi, sanatçının 1940’lı yıllardan itibaren, soyut ve soyutlamanın izini sürdüğü, yağlıboya, karakalem ve eskiz çalışmalarını bir araya getiriyor. Elderoğlu’nun yapıtları, 1950’den itibaren Türk resim sanatında gündeme gelen soyutlama ve soyut resim tartışmalarıyla biçimlenen yol arayışını gözler önüne seriyor. Adını sanatçının 1968 tarihli yağlıboya tablosundan alan sergi, Elderoğlu’nun doğayı farklı bir biçimde görme çabasına atıfta bulunuyor. Sergi ile birlikte sanatçının Türk sanatındaki yeri üzerine kapsamlı bir yayın çalışması da gerçekleştiriliyor.

Resimde gölge, ışık, koyuluk ve açıklık gibi ögeleri çalışmalarının merkezine alan sanatçı, kendi deyimiyle “plastik bir müzikalite” sağlamayı hedeflemiştir. Konudan sıyrılmayı amaçlayan kompozisyonlarında renk ve boşluk gibi unsurlar önemli yer edinmiştir. Ona göre estetik ve sanat; saf ve özgür doğaya, insan varlığına ve ruhsal yasalara bağlıdır. Sanatsal üretim yaptığı yıllar boyunca Elderoğlu, bitkilerden gök cisimlerine, mitolojik hikayelerden müziğe birçok kaynaktan beslenmiştir. Belirli üslupları yakalamayı hedeflemek yerine sürekli arayışta olan bir sanatsal tavrı benimseyen Elderoğlu’nun çalışmaları, bu arayışta olma halinin görsel ifadesidir.

SEÇİLMİŞ İŞLER
1970, tuval üzerine yağlıboya, 92 x 73 cm
Suda Hayat
1968, tuval üzerine yağlıboya, 65 x 100 cm
Başka Ayın Yaratılışı
1972, tuval üzerine yağlıboya, 89 x 120 cm
Al Kompozisyon
1971, tuval üzerine yağlıboya, 116 x 73 cm
Kompozisyon