Dirk Skreber
Dirk Skreber
30 Ocak 2015–28 Şubat 2015 | Dirimart Nişantaşı

Dirk Skreber

“Gerçek dünya basit imgelere dönüştüğünde, o basit imgeler artık gerçek birer varlık ve hipnotik bir davranışın etkili motivasyonları haline gelir.”

Genel anlamda çöküş, felaketler, siyasi ve toplumsal olayların doğurduğu ani şok edici değişiklikleri estetize eden ve deforme edileni güzel olanla yanyana getirerek ya da içiçe yerleştirerek yeniden yapılandıran Skreber’in Gözlemleme başlıklı yeni sergisinde, sanatçı çalışmalarında populer imgeleri yorumlamaya devam etmektedir. Sergide sanatçının köpük bant kullanarak ortaya çıkardığı kadın portrelerini görüyoruz. Bantların üzerindeki köpük kısmını yer yer sökerek oluşturduğu geçirgenlik ve bu malzemeyi “çirkin” buluyor oluşu, bantların zamanla kazanacağı eskimişlik ve verdikleri yok olup gidecekmiş hissi sanatçı için özellikle önem taşıyor. Bu seçkide portrelerin yanısıra ev ve havuz gibi mimari yapıları da alışılagelmedik perspektiflerden soyut sahnelere adapte edilmiş biçimde izlemekteyiz.

SEÇİLMİŞ İŞLER
2012, yağlıboya, akrilik, florasan boya, ahşap üstüne sprey boya, 221 x 190.5 x 6.4 cm
Ylonka II
2014, tuval üzerine balmumu ve yağlıboya, 121.9 x 182.9 cm
İsimsiz
2014, tuval üzerine balmumu ve yağlıboya, 130.8 x 221 cm
İsimsiz
2013, parlak ahşap üzerine köpük bant, 200.7 x 181 cm
Rakhel