Immersive Integral
21 Aralık 2018–10 Şubat 2019 | Dirimart

Jorinde Voigt

Dirimart, Jorinde Voigt’un Türkiye’deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği etmekten mutluluk duyar. Sergi, sanatçının Immersive Integral serisinden son dönem yapıtlarıyla sergi için ürettiği yapıtlardan derlenen bir seçkiyi bir araya getiriyor.

Jorinde Voigt, yapıtlarında düşünceler, gerçeklik deneyimleri, duyusal izlenimler, kuramsal metinler ve müziği kendi oluşturduğu grafiksel bir sistemle görselleştirerek ifade eder. Sanat kariyerine başlamadan önce felsefe, edebiyat ve müzik eğitimi almış olan Voigt, sanatsal pratiğinde algının iç dinamiklerine odaklanır. Kullandığı farklı teknik ve materyallerle oluşturduğu sistemi sürekli olarak geliştirerek algının girift yapısını ve dinamizmini irdeler. Yapıtlarını oluştururken beden hareketlerinin sınırlarını zorlayarak gerçekleştirdiği performatif eylemler ve kullandığı teknikler, sanatçının çok katmanlı düşünce yapısına işaret eder. Birbirini takip ve tekrar eden pastel boya, mürekkep ve altın varak katmanları iç içe geçerek Voigt’un oluşturduğu metinlerle bir bütünlük oluşturur. Sanatçı, iletilen gerçekliği şekillendirip soyutlayarak yeniden yorumlar. Bu dönüştürme süreci sonucunda ortaya çıkan yapıtlar, kişilerin görsel verileri algılama biçimlerine işaret eder. Belirli algoritmalara dayandırarak yönünü belirlediği çizgilerle kurgusal ve gerçekçi olanın şemasını çıkaran Voigt, sanatsal pratiğini şöyle ifade eder: “Pratiğim bir şekilde bilime benzer: Bir zamanlar görünmez olanı görünür kılmaya çalışırım. Bu pratik, durumları ve kavramları kendi ellerimle görselleştirirken onları yeniden düşünmekle ilgilidir. Sanatım sadece ortaya çıkan sonuçta değil, yaratım sürecinde de yatar.”

Voigt, Immersive Integral serisinde algı kavramına odaklanır. Görünenin ötesindeki arketipik imgelerin iç yapısını ve bu imgelerin nasıl deneyimlenip kolektif bir şekilde paylaşıldığını anlamak amacıyla çeşitli  formlar oluşturur. Immersion terimi, özümsemeyle yakından ilintilidir. Düşüncelerde kaybolmak, suya batmak veya bir dili öğrenirken o dile ait kültüre ve düşünce sistemine odaklanmak gibi durumlarla örneklendirilebilir. Bunun yanı sıra bedensel deneyimleri algılamak gibi dilsel ifadesi mümkün olmayan çeşitli deneyimleri de akla getirir. Kâğıdın boyaya daldırılmasıyla her yapıt bir dizi eylemi doğurur. Voigt, resimlerin odağında yer alan arkaik, topografik ve geometrik şekilleri formüllere tabi tutarak algıyı ve özümseme sürecini görselleştirir. Algılama ve özümseme deneyimini kapsamlı bir gerçeklik içerisinde ortaya koyan yapıtlarda içerisi ve dışarısı, özne ve nesne arasındaki sınırlar ortadan kaybolur.

SEÇİLMİŞ İŞLER
2018, kâğıt üzerine çini mürekkebi, altın varak, pastel boya, katı yağlıboya çubuğu ve kurşun kalem
Immersive Integral III
2018, kâğıt üzerine çini mürekkebi, altın varak, pastel boya, katı yağlıboya çubuğu ve kurşun kalem, 219,4 x 141 cm
Immersive Integral Xenith XIX
2018, kâğıt üzerine çini mürekkebi, suluboya, altın varak, pastel boya, katı yağlıboya çubuğu, kurşun kalem, 139,5 x 99,5 cm (her biri)
Immersive Integral Radiance Triptychon III