Endüstriyel Form
18 Ekim 2012–17 Kasım 2012 | Dirimart

Neda İsmail Atar

Endüstriyel Form serisi, Atar’ın, günümüz dünyasını simgeleyen bir kavram olarak düşündüğü, yaşamımızın teknolojik boyutunu yansıtıyor. Sanatçı, tasarlanıp kullanılabilir hale getirilen nesnelerin defalarca kopyalanarak dünyanın her yerindeki tüketicisine ulaşmasına ve bu bolluğun insanı saran bir nesne bombardımanı oluşuna vurgu yapıyor.

GÖRSELLER