Necmi Zeka
Kafiyeler ve Haftalar
10 Ekim 2008–01 Kasım 2008 | Dirimart Nişantaşı

Necmi Zeka

Kafiyeler ve Haftalar sergisi, Necmi Zekâ’nın son iki yıl içinde gerçekleştirdiği iki yeni diziden oluşuyor. Görsel ve sözel imkânları eşdeğerli olarak kullanan her iki dizinin de ana sorunsalı, imgelerin oluşum ve işleyiş düzeni.

Kafiyeler dizisinde, imge ve gerçeklik karşıtlığı, rastlantıya dayalı farklı bir ikilik düzlemine taşınıyor. Dikkatimizi ‘benzetme’den ‘eşleme’ye yönelten dizi, imgenin eşzamanlı olarak zenginleşebilme ve boşa çıkabilme potansiyelini öne çıkarıyor. Dizinin temel mantığı, imgeden ve teknikten beklentilerimizi göz ardı ederek, edebi bir müdahaleyle yoluyla, anlamda yeni genişleme ve çatışma alanları açmak.

Haftalar dizisi ise, benzer bir mantıkla, yedi sayısı ile sınırlı bir konvansiyonu kullanarak, aynılık ve farklılık sorununa eğiliyor. Gün ve hafta zaman birimlerinin bağlayıcılığından yola çıkan dizi, bu evrensel sabitliğin karşısına adlanlandırma pratiğini koyuyor. Haftalar böylelikle, yaşanan zamanın paylaşılan ve paylaşılamayan boyutlarına, tekrar edilebilirlik ve benzemezlik sorununa işaret ediyor.

SEÇİLMİŞ İŞLER
You’re a Flower I’m a Monster
You’re a Flower I’m a Monster
I Din't See It Coming, I Didn't Change Any
I Din't See It Coming, I Didn't Change Any
In Search of te Mitaculous Against Inherenty Dangerous
In Search of te Mitaculous Against Inherenty Dangerous
Kimsenin Saçmalığa Direnemediği Bir Hafta
Kimsenin Saçmalığa Direnemediği Bir Hafta
Karıncaların Bile Tembelleştiği Bir Hafta
Karıncaların Bile Tembelleştiği Bir Hafta