Peter Zimmermann
mayıs mı mayıs
16 Mayıs 2017–02 Temmuz 2017 | Dirimart Nişantaşı

Peter Zimmermann
Peter Zimmermann

mayıs mı mayıs sergisi kesinlikleri bizim tarafımızdan yaratılmış birçok kavramın belirsizliğini referans alıyor. Zimmermann, 2000 yılından günümüze farklı zamanlarda ve farklı serilerde oluşturulmuş çeşitli kompozisyonlarını bir araya getirerek, kendi pratiğine yeni bir bakış öneriyor.

Dijitalleşmeyle yeni teknolojilerin ortaya çıkması, sanatsal üretim olanaklarında birçok değişimi beraberinde getirir. Bu gelişme yalnızca internet sanatının ortaya çıkmasına veya fotoğraf, film, video gibi alanlara yansımaz, aynı zamanda resim sanatını da etkiler. Peter Zimmermann’ın resimleri kaynağını bu dijital gelişimden ve yayılımdan alır. 1990’lardan beri internetten bularak ya da dergi, kitap ve kataloglardaki görsel malzemeleri tarayarak arşivlediği görüntüleri Mimari, Kapak, Heykel, Tipografi, Geometri, Süsleme, TV vb. başlıklar altında kategorilere ayırır. Bu gruplandırma, sanatçının çeşitli ilgi alanlarını yansıtmanın yanı sıra, bize onun soyut kompozisyonlarının görünmeyen en dip katmanı hakkında ilk ipucunu verir.

SEÇİLMİŞ İŞLER
2016, tuval üzerine epoksi, 160 x 250 cm
Tale
2016, tuval üzerine epoksi, 100 x 200 cm
Tunnel
2005, tuval üzerine epoksi, 160 x 300 cm
Station
2016, tuval üzerine epoksi, 145 x 200 cm
Geranium
GÖRSELLER