Sabine Boehl
Rendering Infinity
12 Ocak 2011–12 Şubat 2011 | Dirimart Nişantaşı

Sabine Boehl

Sabine Boehl’in en son işleri her şeyden çok İstanbul’un kendisi üzerinde bıraktığı muazzam etki ışığında yaratıldı. Neredeyse, bu enerjik metropolün tetiklediği ilham patlamasından bahsedebiliriz. Eserler fevkalade bir yoğunluğa sahip ve son derece tesirli. Anın güzelliğini yakalayıp bunu imge ve kelimelere yansıtmaya yönelik huzursuz gayreti tasvir ediyorlar. Serinin başlığı “How Many”, tuval üzerinde sorular şeklinde sabitlenmiş halde bulduğumuz geçici izlenimlere göndermede bulunuyor. Bunlar, artık tuvalin titreşen tek renkliliği üzerindeki yerlerine alan semavi hafifliğin muhteşem şiirsel işaretlemeleri. Kelimeler, adeta yerçekiminin etkisinden kurtulmuşçasına birle- şiyorlar. Serinin ilkelerinden sadece bir örnek seçmek gerekirse: “Kaç Tane Gül Yaprağı Gül Suyuna Dönüşmek İçin Ruhunu Terk Etti?” Bir kareye dayanmış, hareketli bir kırmızı. Kırmızı boncuk rölyefinin özellikle “tamamı” renk alanı resminin öncülerine gösterilen bir saygı işareti olarak da alınabilir. Ardından harfi oluşturan kırılgan boncuk sınırlar ile çevrelenmiş boş alanların okunaklılığı temelde kasıtlı değil. Burada İslami hat sanatının etkisini açık bir şekilde fark edebiliriz. Ancak, hattatın eli haflerden imgeler yaratırken, Sabine Boehl’in işlerindeki harfler imgelere dönüşüyor. Arkeolojik buluntulara kazınmış kelimeler gibi, sahip oldukları katma şiirsel değeri bulmak için bunları harf harf açığa çıkarmamız gerekiyor.

Black Mountain College’da Albers tarafından desteklenen, sanatın hayata ve dünyaya dair bir duruşun görselleştiril- mesindeki rolü dahi bu yaklaşımın hakkını veremiyor. Resim, birçoğu tarafından statüko olarak değerlendirilen bugünün bireysel temsilinin ötesine geçiyor. Fizikte olduğu gibi, sanatçı burada tüm kinayeleri ve göndermeleri içine alan evrensel bir formül arayışı içinde gibi gözüküyor. Boncuklar denizinin pırıl pırıl yansımalarının altında, akıl sır ermeyecek imgeler belirirken, seyirciyi bugün ile geçmiş, mitler, fikirler ve göndermeler girdabının içine gönderiyor. Burada, geçmişi nasıl ele aldığımıza distorsiyonsuz bir şekilde bakma duyarlılığını kazandıran, hatta bize bunu yapma olanağını sağlayan bir göz katarsisinden bahsedebiliriz.

Sabine Boehl’in imgelerinin aşikar karakterinin herşeyden önce, zamanın ruhunun ikileminden çıkmanın bir yolunu bulmasının ve salt önceki kuşakların teşebbüslerini tekrarlamaktan kaçınmasının bir sonucu olduğunu unutmayalım. Sol Lewitt bir defasında bunu büyük bir keskinlik ile yakalamış ve şöyle demişti: “Her nesil kendini kendi yoluyla yeniler; standart olana karşı her zaman bir tepki vardır.”

SEÇİLMİŞ İŞLER
Eminönü II
Eminönü II
Violet
Violet
Daphne
Daphne
Roma I
Roma I
Crysteline II
Crysteline II
GÖRSELLER