Sarah Morris
Two Erasing Principles
14 Eylül 2011–22 Ekim 2011 | Dirimart Nişantaşı

Sarah Morris
Sarah Morris

Sarah Morris; kentsel dokunun mimarisi, tasarımı ve psikolojisi ile oynayan soyut geometrik resimleri ve yine aynı alanda çektiği filmleri ile dünya çapında haklı bir üne sahiptir. Sanatçının filmleri de resimleri ile paralel olarak kentsel, sosyal ve bürokratik topolojilerin izindedir. Morris gerek filmlerinde gerekse resimlerinde modern şehirlerin psikolojisini ve mimari olarak kodlanmış politikalarını araştırır. Morris günümüzün kentsel yapılarının, bürokrasilerinin, şehirlerinin ve sakinlerinin saklamış olabileceklerinin neler olabileceğinin kaydını tutarken, belli bir anın görsel yüzeye nasıl iliştirildiğini ve kaydedildiğini inceler.

Sanatçının kariyerinde dönüm noktası oluşturmuş belli başlı serilerinden eserlerin yer alacağı sergide Rings serisinde Morris; olimpiyat halkalarından esinlendiği kadar modern şehirlerdeki birbirinin içine geçmiş otoyol ağlarına da gönderme yapıyor. Yine son serilerinden John Hancock’tan gelen işinde sanatçı, Amerika’nın ilk çok kullanımlı gökdeleni olan John Hancock Center’ı anımsatan formlar kullanır. Morris’in resimlerindeki kendini devamlı parçalara ayıran, kendi kendini üreten ve çözünürlüğü olmayan formlar burada da kapitalist düzen sonrası ve yeni kontrol sistemleri öncesi görüntüler yaratır. Resimler aynı zamanda “Birleşik Devletler Bağımsızlık Deklarasyonu”nda yer alan büyük ve zarif imzası nedeniyle imza ile eşanlamlı anılan John Hancock’un imzası ile de ironik taklidin ve dövüşgenliğin sembolü olarak oynamaktadır. Benzer şekilde Clips And Knots’ta da sanatçı düğüm ve ataçların birbirine geçtiği formlar kullanır. Basit ofis materyallerini ele alıp ansal bir illüzyonla bunlardan birbiri ile iletişime geçen, birleşen elementler yaratır. İşlevlerini bir yana bırakıp bu birleştirici şekilleri resimlerin yarı analitik netliğine rağmen karmaşık şekilller yaratmak için kullanır. Bu basit bağlayıcı yapılar kalıcı bir araçtan muhtemel bir örgütlenmeye, yazıya, bilgiye geçişi gösterir. Bunun sonucu şekil ve içerik ayırt edilemez, renk düzenlemesiyle resimlerin anlatımı derinleşir.

SEÇİLMİŞ İŞLER
2010, tuval üzeri iç cephe boyası, 152.5 x 152.5 cm
Alpine Coil (Knots)
2011, tuval üzeri iç cephe boyası, 214 x 214 cm
Outlined (Initials)
2009, tuval üzeri iç cephe boyası, 214 x 214 cm
1948 (Rings)
2011, tuval üzeri iç cephe boyası, 289 x 289 cm
Antenna (John Hancock)
2010, tuval üzeri iç cephe boyası, 214 x 214 cm
Keyhole (Clips)
GÖRSELLER