NEWS

MİLON-1 Adı Verilen İlk Milli Kripto Cihazının Üretildiği Yıl

Hayal Pozantı, tuval üzerine akrilik ve katı yağlıboya çubuğu, 101.6 × 101.6 cm, 2017