PUBLICATIONS

No.6 Kasım 2010

978-605-5815-16-5

Açıklama

Sayı 6
Kasım 2010, RES
Yayın Kurulu: Hazer Özil, November Paynter, Ekrem Yalçındağ, Necmi Zekâ
Yönetici Editör: Lara Ögel
Tasarım: BEK