PUBLICATIONS

No.9 Kasım 2012

978-605-5815-25-7

Açıklama

Sayı 9
Kasım 2012, RES
Yayın Kurulu: Hazer Özil, Ekrem Yalçındağ, Necmi Zekâ
Yönetici Editör: Lara Ögel, Zeynep Dülger
Tasarım: BEK