PUBLICATIONS

Bakmak Üzerine

Bu kitapçık 25 Kasım – 23 Aralık 2014 tarihleri arasında Dirimart tarafından düzenlenen Nuri Bilge Ceylan’ın “Bakmak Üzerine” başlıklı sergisine istinaden yayınlanmıştır.