PUBLICATIONS

Görünürdeki

Bu kitapçık 20 Aralık 2016 – 15 Ocak 2017 tarihleri arasında Cenk Akaltun’un Dirimart Nişantaşı’nda düzenlenen “Görünürdeki” sergisine istinaden Dirimart tarafından yayınlanmıştır.