PUBLICATIONS

Tabaka

Bu kitapçık 23 Eylül – 18 Ekim 2014 tarihleri araında Cenk Akaltun’un Dirimart’ta düzenlenen “Tabaka” başlıklı sergisine istinaden Dirimart tarafından yayınlanmıştır.