NEWS

1960 (Türkiye’nin ilk bilgisayarı IBM 650’nin, Karayolları Umum Müdürlüğü tarafından satın alındığı yıl)

2017, tuval üzerine akrilik ve katı yağlı boya çubuğu, 152.4 x 335.3 cm