NEWS

Barcode Desert

2016, tuval üzerine iç cephe boyası, 152.5 x 152.5 cm