NEWS

Boarding

2012, tuval üzerine yağlıboya, 250 x 290 cm