NEWS

Kubary’s Journey

2017, tuval üzerine yağlıboya, 350 x 260 cm