NEWS

Lomm-sept

2017, tuval üzerine akrilik ve reçine, 180 x 150 cm