NEWS

Neutral Love

2016, tuval üzerine karışık teknik, 130 x 110 cm