NEWS

Octanes

2013, tuval üzerine yağlı boya ve akrilik, 183 x 160 cm