NEWS

Oil + Fruits

2017, tuval üzeri yağlıboya, 210 x 220 cm