NEWS

Zakkum 2

2016, tuval üzerine yağlıboya, 182 x 300 cm