NEWS

Zakkum 3

2016, tuval üzerine yağlıboya, 214 x 303 cm