NEWS

Zakkum 4

2016, tuval üzerine yağlıboya, 213 x 142 cm