NEWS

Power Station

2016, tuval üzerine iç cephe boyası, 214 x 214 cm