NEWS

Maurice Collis

1968, tuval üzerine yağlıboya, 91 x 71 cm