NEWS

o.t.

2010, tuval üzeri epoksi, 250 x 160 cm