NEWS

İncelikler altında sükûn yok

oil on canvas, 200 x 150 cm